Vol 10, No 1 (2014)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.10, No.1, February 28, 2014

Table of Contents

Articles

Artemis Susan Preeshl
PDF
1-6
Long CHEN
PDF
7-12
Daxin LI
PDF
13-15
Chaoping LUO, Ning ZHOU, Qiong ZHAI, Zhenglin CAO
PDF
16-20
Zhiyi ZHU
PDF
21-26
Jinan Jia
PDF
27-43
Wei LI
PDF
44-47
Mengmei JIANG, Chengbin LUAN
PDF
48-55
Maha Lounis
PDF
56-60
Abdullah A. Jaradat
PDF
61-68
Jin QIU, Daodan Qu, Fenggang Du
PDF
69-78
Qiushi WANG
PDF
79-84
Lihua YANG
PDF
85-88
Changsong Li
PDF
89-92
Yiming REN
PDF
93-96
Yunlong HUANG
PDF
97-101
Chengbin LUAN
PDF
102-109
Xiaofeng LIU, Xinyan JIAN
PDF
110-113