Vol 12, No 7 (2016)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.12, No.7, July 31, 2016

Table of Contents

Articles

Jianqin WU
PDF
1-4
Jiang LAN, Li DONG
PDF
5-9
Hong GUO, Xiuxian JIANG
PDF
10-13
Wenting LIU, Xuemei SU, Min GUAN
PDF
14-17
Yu YUAN
PDF
18-23
Jing LI, Shanshan XIONG
PDF
24-27
Maoru SONG
PDF
28-33
Xi LI, Qiongxia HU
PDF
34-39
Xiaojin YANG
PDF
40-44
Xinglin PENG
PDF
45-48